Examens in het vmbo vandaag begonnen

De eerste eindexamens in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn vanmorgen begonnen. Het is dit jaar voor het eerst dat alle vmbo-examenkandidaten, net als leerlingen op het havo en vwo, een centraal landelijk examen doen.

De leerlingen beginnen vandaag met de praktijkvakken. In 1999 voegde toenmalig minister Hermans (Onderwijs) het voorbereidend beroepsonderwijs en de mavo samen tot vmbo. Hij hoopte hiermee de status van het vbo te verhogen en iedere leerling met een aansprekend diploma van school te laten gaan. Het vmbo wordt, anders dan het vbo, afgesloten met een landelijk examen.

Binnen het vmbo bestaan vier zogeheten `leerwegen', van theoretisch tot zeer praktijkgericht. Zwakkere leerlingen hoeven niet meer naar het speciaal onderwijs, maar worden zoveel mogelijk in het vmbo opgevangen met extra ondersteuning.

Veel schooldirecteuren verwachten dat van de `opwaardering' van het vbo in de praktijk weinig terecht zal komen en dat het vmbo-examen te moeilijk wordt voor de leerlingen. Op het vbo kon de school nog een eigen examen afnemen en daarbij rekening houden met individuele leerlingen.