EdRvZ

Het gedoe van mijnheer E. de Roy van Zuydewijn is bizar en roept meewarigheid op. Het zich aanvankelijk uitgeven van mijnheer, verder te noemen EdRvZ, voor `baron' en vervolgens voor `toekomstig captain of industry' is mal. Je zult toch maar elke ochtend beklemd titelloos wakker worden.

Blijkens het interview (Z, 29 maart) laat EdRvZ de media weten te twijfelen aan de onafhankelijkeid van de Haagse leden van de rechterlijke macht. Hij wil zijn `zaak' laten behandelen door de Amsterdamse rechtbank. Je kunt je afvragen of EdRvZ's raadsman de greep op zijn cliënt heeft verloren. Of heeft de raadsman hem juist tot deze uitspraak aangezet? Beide mogelijkheden diskwalificeren de raadsman.

EdRvZ en zijn raadsman weten toch wel dat een van de pijlers van ons staatsbestel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is. Hierbij onderscheid te maken tussen de Haagse leden en de Amsterdamse leden is ziekelijk en onaanvaardbaar. Maar het valt me nog mee dat beide heren `de zaak' niet behandeld willen zien door het Internationaal Gerechtshof omdat ook de Amsterdamse leden van de rechterlijke macht zijn benoemd door Hare Majesteit de Koningin.