Grote buffers om vogelpestgebied

Demissionair minister Veerman (Landbouw) neemt zwaardere maatregelen om de vogelpest te bestrijden. Om te voorkomen dat de ziekte van het besmette gebied in Gelderland overspringt naar Zuidoost-Nederland, stelt Veerman een grotere pluimveevrije `bufferzone' in. In dit gebied zal al het pluimvee geruimd worden. De contouren van de bufferzone waren rond het middaguur nog niet geheel duidelijk, maar deze zal volgens het ministerie beginnen bij Wageningen en grenzen aan de Maas.

Landbouw weet nog niet precies hoeveel pluimveehouderijen er in het gebied zitten, maar verwacht wel minstens twee volle dagen met de ruimingen bezig te zijn. Hiermee wordt echter een groot deel van de ruimingscapaciteit aan de Gelderse Vallei onttrokken.

Om dit verlies op te vangen, wil Veerman overgaan tot het inzetten van slachthuizen in de Gelderse Vallei om de dieren te ruimen. Tot nu toe werd van dit middel afgezien wegens het gevaar van besmetting, maar volgens Landbouw is er ,,geen andere keus''.

De consequentie van deze methode is dat door het heen en weer rijden van veewagens verdere verspreiding van de vogelpest zeer waarschijnlijk is. ,,We geven hiermee de gehele Gelderse Vallei feitelijk op'', aldus een woordvoerder van Landbouw. Inmiddels is al tweederde van de kippen in de Gelderse Vallei geruimd.

Verder heeft Veerman een vervoersbeperking ingesteld voor veeartsen en veevoerleveranciers in heel Nederland. Volgens de regeling, die om één uur vanmiddag is ingegaan, is Nederland verdeeld in drie `compartimenten': De Gelderse Vallei, het gebied Beneden-Leeuwen, en de rest van Nederland. De genoemde beroepsgroepen mogen niet zomaar van het ene naar het andere gebied gaan als ze boerenerven bezoeken.

Dinsdag had Veerman al besloten tot het instellen van twee bufferzones bij Putten en bij Wageningen, maar die laatste zone werd vrijwel direct achterhaald door een ernstige verdenking van vogelpest in een pluimveebedrijf in Beneden-Leeuwen. Gisteravond kwam daar een verdenking in Opheusden bij. Daarmee was het virus in één klap de Rijn en de Waal `overgestoken'.

De vrees dat de ziekte binnenkort Noord-Brabant en Limburg zal hebben bereikt is onder pluimveehouders bijzonder groot. Vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg zitten zeer veel pluimveebedrijven. Volgens het Landbouw Economisch Instituut in Wageningen bevindt zich hier 43 procent van de Nederlandse kippen.

De verdenking van vogelpest in Beneden-Leeuwen was voor minister Veerman gisteren reden om de voorgenomen versoepelingsmaatregelen in de Gelderse Vallei voorlopig op te schorten. Veerman had van de Europese Commissie toestemming gekregen voor het vervoeren van eieren en het slachten van kuikens in grote delen van het besmette gebied, maar hij vond die maatregelen ,,niet langer verantwoord'' nu de epidemie zich naar het zuiden lijkt uit te breiden.

Het instellen van de bufferzones had de instemming van de pluimveesector en de Tweede Kamer, al noemde de VVD het ,,drie weken te laat''. Volgens het CDA is ,,verandering van strategie'' nodig.