De oorlog is verschrikkelijk 10

De coalitie beoogt Irak met gebruikmaking van geweldsmiddelen te ontdoen van wapens die een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid. Met name de VS zijn bevreesd dat deze wapens in handen vallen van terroristen en zo een directe bedreiging kunnen gaan vormen voor de VS en haar bondgenoten.

In de Grondwet is vastgelegd dat de doelen van de Nederlandse krijgsmacht zijn: (1) de verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden, (2) de bescherming van de belangen van het Koninkrijk, en (3) de bevordering van de internationale rechtsorde.

Deze doelen zijn nu in het geding: ook het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden wordt bedreigd door terrorisme, verder heeft Nederland belang bij een constructieve relatie met de VS, en tot slot beoogt de coalitie de internationale rechtsorde te bevorderen, door democratie in het Midden-Oosten te stimuleren en een einde te maken aan de terreur van Saddam Hussein jegens zijn bevolking. Dat met steun aan de geallieerde coalitie grondwettelijke doelen worden gesteund, is evident.

Na beëindiging van de Koude Oorlog heeft Nederland belangrijke ankerpunten van haar buitenland- en veiligheidsbeleid verloren en valt de Nederlandse regering bij gebrek aan visie en leiderschap terug op inmiddels achterhaalde en contraproductieve neutraliteitsreflexen. De globalisering van de economie en de internationale terreurdreiging laten dat niet toe.

De discussie moet gaan over de vraag op welke wijze de Nederlandse belangen het beste worden gewaarborgd. Gepaste politieke en militaire steun aan de coalitie is dan noodzakelijk.

    • Ingo Piepers Amsterdam