Ingrijpende wijziging bij pensioenen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, vakcentrale FNV en SER-voorzitter H. Wijffels verwachten ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel.

Pensioenen op basis van het laatst verdiende loon, wat de meeste werknemers nu hebben, zullen worden verruild voor regelingen die zijn gebaseerd op het loon dat mensen gemiddeld in hun loopbaan verdienen (middelloon).

,,De trend naar middelloon zal doorzetten'', zei voorzitter J. Schraven van VNO-NCW gisteren op de jaarvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. ,,Het pensioenstelsel zal zeker veranderen'', zegt FNV-voorzitter L. de Waal in het jaarverslag van de vereniging. ,,Middelloonregelingen worden steeds meer de norm.''

De Waal stelt als voorwaarde dat pensioenregelingen ,,niet structureel verslechteren''. Volgens Schraven hoeft dat ook niet en kan een wijziging juist positief uitpakken voor werknemers doordat bij middelloon het bedrag waarover werknemers pensioen opbouwen groter kan worden.

Het belangrijkste voordeel is volgens hem dat werkgevers hun pensioenkosten beter kunnen beheersen. Dat komt doordat pensioenrechten uit voorgaande jaren bij middelloon niet meer hoeven te worden verhoogd als werknemers grote loonsprongen maken. Schraven waarschuwde dat ,,eenzijdig afwentelen'' van de kosten van de pensioencrisis op werkgevers, inclusief de overheid, de werkgelegenheid in gevaar brengt.

Pensioengigant ABP (ambtenaren en leraren) bespreekt inmiddels een overgang naar middelloon. De nummer twee, PGGM (werknemers in zorg en welzijn) studeert erop, zei gistermiddag directievoorzitter D. de Beus. ABP en PGGM hebben twee miljoen actieve werknemers als klant.

De pensioensector verkeert in een crisisstemming doordat de koersen van aandelen, de belangrijkse belegging, zijn gekelderd. Aandelen moeten juist extra rendement opleveren om pensioenen in de aanloop naar de vergrijzing betaalbaar te houden.

Een overgang naar middelloon krijgt steun van H. Wijffels, de invloedrijke voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste overlegforum over arbeidsvoorwaarden. Een overstap moet ,,nadrukkelijk worden overwogen'', zegt hij in het kwartaalmagazine van pensioenfonds ABP.

Bij een overgang naar middelloon blijven de opgebouwde rechten van werknemers en gepensioneerden in tact. Alleen nieuwe pensioenrechten worden op het gemiddelde loon becijferd.