`Hitler'

Ruim drie jaar geleden, om precies te zijn op 2 januari 2000, keek een Noorse passagier in het KLM-toestel van Zürich naar Schiphol naar een vreemd uitgedoste Nederlander, die met twee luidruchtige kinderen achter hem zat. De Nederlander droeg een zwarte leren jas, een zonnebril en een hoed. En hij dronk sterke drank.

Als de Noor op dat moment aan het voltallige Nederlandse volk had kunnen vragen welke merkwaardige landgenoot zich daar had genesteld, zou men zonder een moment van aarzeling eensgezind hebben geroepen: ,,André Hazes!''

Misschien dat de Noor dan, na enige nadere toelichting, eerbiedig zou zijn teruggeweken.

Maar deze Noor, het lawaai van de kinderen beu, piekerde daar niet over. Hij had een opgerold tijdschrift in zijn hand waarmee hij kwaad op de stoelleuning naast hem sloeg, terwijl hij riep: ,,Jetzt bitte Ruhe!''

Daarop hees Hazes zich omhoog en gaf de Noor een klap onder het rechteroog met de toevoeging: ,,You are Adolf Hitler.''

Dit was nog in de tijd dat je in Nederland de Tweede Wereldoorlog als referentiekader in discussies mocht gebruiken.

Maar met deze actie maakte Hazes het in justitiële ogen een tikkeltje te bont. De gevolgen waren voor hem niet gering. Er ontstond een drie jaar durende procesgang die pas gisteren culmineerde in een behandeling door de Utrechtse politierechter. Journalisten en tv-ploegen waren uitgerukt, maar Hazes bleef wijselijk thuis.

,,Na een moeilijke periode in de relationele sfeer wil hij tot rust komen'', liet zijn advocaat B. van

Eijck weten. Wie zou daar geen begrip voor hebben? Ook dát hoorde immers bij Hazes. Net als die jas, die zonnebril en die hoed.

Hazes is er heilig van overtuigd dat hij geen veroordeling verdient. Goed, hij heeft toegegeven dat hij `een zwaai met zijn hand' heeft gemaakt. Hij sloot ook niet uit dat hij de geïncrimineerde woorden had gebruikt, ,,want ik scheld wel eens''. Maar hij had het allemaal gedaan om zijn kind te verdedigen. Die Noor had volgens hem ,,zijn hand in het aangezicht van mijn zoon laten neerdalen''. (Niets is mooier dan het Nederlandse taalgebruik in een proces-verbaal.) Noodweer dus, liet Hazes via zijn advocaat weten.

Zo was gisteren de situatie in Utrecht, terwijl de Amerikanen naar Bagdad oprukten. De een vecht voor zijn leven, de ander voor zijn reputatie.

Omdat Hazes en zijn advocaat meer getuigen hadden willen horen, hadden ze inzage verlangd in de passagierslijst van KLM. Die bleek echter na zoveel tijd vernietigd. Zo bleef een schoonzoon van de Noor de enige getuige. En ja, welke schoonzoon wil openlijk belastende dingen over zijn schoonvader zeggen?

Politierechter A. Herstel luisterde met groeiend ongeduld naar het verweer en liet er volgens in zijn vonnis geen spaan van heel. Hij vond het menselijk wat er gebeurd was, maar daarmee nog niet te rechtvaardigen. Ook als zijn kind geraakt zou zijn, had Hazes niet zó mogen reageren.

De rechter veroordeelde Hazes, conform de eis van de officier van justitie, wegens mishandeling en belediging tot een boete van 1.000 euro of 20 dagen gevangenis.

Maar de strijd gaat door, want Hazes zal beroep aantekenen.

    • Frits Abrahams