Saddam

Vanaf het moment dat de oorlog in Irak begon, ben ik aan de televisie gekluisterd. De beelden bieden mij niet de informatie die ik zoek. Ik probeer te ontdekken hoe het de bewoners van de gebombardeerde steden vergaat. Maar daar zie ik nog niet zoveel van. Het enige wat ik ontdek is een vertaalfout, tot twee keer toe, in een toespraak van Saddam Hussein.

De eerste fout kwam voor in een zin waarin de Iraakse dictator zegt: ,,En samen met Irak zal onze Arabische natie, en de mensheid, overwinnen.'' De ondertiteling luidde: ,,Met Irak samen zal onze Arabische en islamitische natie overwinnen.'' Aan het einde van zijn toespraak sprak Saddam over ,,onze grandioze Arabische natie'' en ook daar werd in de ondertiteling het woord ,,islamitische'' toegevoegd zonder dat Saddam het gebruikte. Een vergissing? Ik kan me haast niet voorstellen dat bij de Nederlandse televisie zulke slordige vertalers werken.

Saddam spreekt zijn volk aan met: ,,O, Irakezen.'' In zijn speech neemt hij het woord `islamitisch' niet één keer in de mond. Onder zijn onderdanen zijn immers ook veel christenen. Door in de ondertiteling telkens het woord `islamitische' toe te voegen bespeelt de Nederlandse televisie de religieuze gevoelens van de Nederlandse moslims. Waar is dat nu goed voor?

Religie verdeelt mensen, terwijl burgerschap datgene is wat bewoners van een land samenbindt. Zelfs Saddam weet dat. Maar in Nederland wordt de laatste tijd wel vaker geprobeerd de moslimbewoners vijandige gevoelens tegenover hun westers-christelijke omgeving aan te praten. Deze tendens heeft een naam: islamisme. De jongste manifestatie van het islamisme in Europa is de AEL van Abou Jahjah. Het doel van deze partij is de onvrede manipuleren die vele moslims over hun positie koesteren. En dat uiteraard ter wille van de eigen politieke en maatschappelijke ambitie van de groepsleiders.

De islamisten richten zich op onwetende, onderontwikkelde, op nageslacht beluste moslims die graag trouw aan hun geloof willen blijven. Het idee is het Europese democratische bestel op basis van snel groeiende numerieke aantallen uit te hollen. De overwinning moet zo onontkoombaar worden. De aanhangers van de islamisten zijn mensen met (toekomstige) gezinnen van minimaal zes of zeven kinderen. Reken maar uit met hoeveel ze binnen drie generaties zullen zijn. En de regels helpen mee in Nederland. Een regeling als de kinderbijslag maakt het financieel lonend om veel kinderen te krijgen. En ook blijft het mogelijk onaangepaste huwelijkspartners uit het thuisland te importeren. Bovendien kan het nageslacht hier islamitisch onderwijs blijven volgen. En dat zorgt weer voor het instandhouden van de ergste vormen van behoudende, orthodoxe, vrouwonvriendelijk en homovijandige islamitische opvattingen.

Ook ik ben moslim, maar ik hang een heel andere islam aan dan die van de demagogen. Als vrijzinnige moslimvrouw geloof ik in de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Ik heb een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de mens en ik geloof in vrede. Daarom ben ik tegen deze oorlog. Dat de mens ook in de 21ste eeuw nog steeds oorlog nodig heeft om problemen op te lossen is heel triest. Maar laat ze op zijn minst in Hilversum de problemen niet erger maken door slordig te ondertitelen.

    • Nahed Selim