Aanval op Irak: zegen of vloek? 10

Paul Scheffer maakt in zijn artikel `Bommen scheppen verplichtingen' een denkfout (NRC Handelsblad, 21 maart).

Hij doet het voorkomen alsof tegenstanders van deze oorlog moeten aantonen waarom militair ingrijpen niet nodig is. Niets is minder waar.

Bij zoiets ingrijpends als oorlog moeten juist de vóórstanders aannemelijk maken waarom oorlog wél nodig en gerechtvaardigd is. Hierin slagen de Amerikanen bepaald niet. Allerlei argumenten worden door elkaar gehaald, met elkaar verward en als geldig beschouwd.

Nu eens gaat het om de vernietigingswapens, dan weer om mensenrechten en ten slotte om `regime change'. Zoals zovelen bespeelt Scheffer met name het emotionele register door het onderdrukte Iraakse volk tot voornaamste argument voor ingrijpen te maken.

,,De volkenrechtelijke wijsheid van de vredesdemonstranten is omstreden'', schrijft hij. De juridische kennis van de auteur is dat des te meer.

Natuurlijk, de VN zijn niet perfect, maar wel het enige mondiale forum dat voorhanden is. Veelal wordt gesteld dat Frankrijk de besluitvorming getraineerd zou hebben, waarbij men negeert dat er ook zonder eventueel veto geen meerderheid te vinden was voor de Amerikaanse plannen.

En natuurlijk, veiligheid en vrede zijn kwetsbaar, maar juist daarom wil ik geen oorlog en preventieve aanvallen. Scheffer draait de zaken om. Juist de massale protesten in alle Europese steden maken duidelijk dat dit ingrijpen onmogelijk ,,de oorlog van het Westen'' genoemd kan worden, zoals de auteur probeert te doen.

Helemaal bont maakt Scheffer het als hij de Verenigde Staten betitelt als een `stabiele democratie'. De huidige president heeft 500.000 stemmen minder gekregen dan zijn tegenstander en is aangewezen door zijn conservatieve vrienden bij het Hooggerechtshof. Minder dan de helft van de Amerikaanse bevolking neemt de moeite überhaupt te gaan stemmen voor de presidentsverkiezingen. En grote groepen Afro-Amerikanen en Latino's zijn systematisch uitgesloten van besluitvorming.

    • Pieter Daniël Smidt van Gelder