Shell belast milieu minder in 2002

energieconcern Koninklijke/Shell Groep heeft het milieu vorig jaar op een aantal gebieden minder belast dan in 2001. Dat was vooral het geval bij het affakkelen van gas dat vrijkomt bij de oliewinning en het morsen van olie. Dat meldde het concern vanmorgen in zijn jaarlijkse publicatie The Shell Report.

Afgelopen jaar werd er 7,6 miljoen ton afgefakkeld, bijna een kwart minder dan in 2001. De daling schrijft Shell vooral toe aan de lagere olieproductie in Nigeria. Het concern heeft als doel om in 2008 te stoppen met het continue affakkelen.

De hoeveelheid gemorste olie daalde naar 7.400 ton terwjl er in 2001 nog sprake was van een forse stijging, van 9.900 ton naar 17.800 ton. Zowel bij het affakkelen als bij het lekken van olie heeft het Nederlands/Britse concern de eigen doelstellingen gehaald.

De uitstoot van broeikasgassen bij Shell steeg vorig jaar van 103 miljoen ton tot 106 miljoen ton. Deze stijging komt voor rekening van overgenomen bedrijven. Zonder die overnames was er sprake van een daling tot 94 miljoen ton, onder de doelstelling van 103 miljoen ton.

Op andere terreinen ging het echter minder. Zo slaagde Shell er opnieuw niet in om het eigen energieverbruk te verminderen. Het concern schrijft dit onder andere toe aan de 'veroudering' van olie- en gasvelden. Door de teruglopende druk moet meer energie worden gebruikt om de olie en gas omhoog te halen. Een andere reden is de toegenomen productie van zwavelarme brandstof, wat ook meer energie opslorpt.

Ook het waterverbruik nam nauwelijks af. Shell gebruikte wereldwijd 1,6 miljard kubieke meter vers water. Meer dan 90 procent werd gebruikt voor koeling. Daarnaast produceerde het energiebedrijf vorig jaar meer afval aan vaste stoffen, vloeistoffen en slib. In totaal ging het om 965.000 ton, waarvan ongeveer de helft 'gevaarlijk' afval.