Senaat VS: geen boringen naar olie in Alaska

De Amerikaanse Senaat heeft zich uitgesproken tegen olieboringen in natuurgebieden in Alaska. De beslissing, die met 52 tegen 48 stemmen werd genomen, is een belangrijke nederlaag voor president George Bush. Hij heeft regelmatig gepleit voor zijn energieplan, dat onder meer voorziet in olieboringen in natuurgebieden in Alaska. Tegenstanders, die de meerderheid van de Senaat achter zich kregen, zijn van mening dat de boringen een bedreiging vormen voor het milieu.