De meeste landen mijden het slagveld

De VS rekenen in de oorlog tegen Irak op een `coalitie van bereidwillige staten'. Daaronder vallen veel landen in het Midden-Oosten en Europa.

Hieronder volgt een overzicht van de landen die een mogelijke oorlog tegen Irak steunen of dat nadrukkelijk hebben afgewezen.

Landen die meedoen aan een aanval op Irak:

Australië: beloofde de Verenigde Staten gisteren 2.000 soldaten te sturen, onder wie 150 van het Special Air Service Regiment, de elite-eenheid van het Australische leger. Verder levert het 14 F-18 gevechtsvliegtuigen, 3 C-130 transportvliegtuigen, 2 Orion-patrouillevliegtuigen, een duikteam gespecialiseerd in het onschadelijk maken van mijnen, en drie transsportschepen.

Groot-Brittannië: heeft een troepenmacht van ruim 45.000 militairen naar de Golf gezonden, die bestaat uit onder meer gevechtsvliegtuigen, een amfibische taakgroep en twee brigades grondtroepen.

Landen die `actief' steun verlenen:

Bahrein: hoofdkwartier van een deel van de Amerikaanse troepen.

Denemarken: stuurt een onderzeeboot en een onbekend aantal speciale troepen. Frankrijk: stelt, ondanks oppositie tegen een oorlog, zijn luchtruim open.

Hongarije: steunt de oorlog door het openstellen van zijn luchtruim en het gebruik van de Taszár-basis. Daar worden Iraakse ballingen getraind voor een rol na een oorlog.

Jordanië: gastheer van Amerikaanse troepen die luchtafweer bemannen tegen Iraakse raketten.

Koeweit: gastheer van het hoofdkwartier van de `coalitie van bereidwillige staten'.

Polen: stuurt 200 `gewone' militairen naar het Golfgebied en 74 specialisten in de bijverschijnselen van radioactieve neerslag. De laatsten zullen zich bezighouden met het zuiveren van drinkwater. Polen heeft al een schip en enkele elitetroepen geleverd.

Portugal: stelt NAVO-bases open, onder meer op de Azoren.

Qatar: gastheer van een mobiel hoofdkwartier. De VS hebben tevens een vliegveld mogen uitbreiden zodat er meer gevechtsvliegtuigen kunnen landen.

Roemenië: heeft wapenspecialisten, medici, technici en militaire politie naar Koeweit gestuurd.

Slowakije: stelt specialisten op het gebied van chemische en biologische wapens beschikbaar.

Spanje: stelt militaire bases open.

Landen alleen indirect steun verlenen:

Bulgarije: stelt zijn luchtruim open, en heeft het gebruik van bases voor Amerikaanse vliegtuigen aangeboden. Ruim honderd soldaten, gespecialiseerd in de bescherming tegen chemische en biologische oorlogsvoering, worden gelegerd in ,,een van Iraks buurlanden''.

Canada: zal niet deelnemen aan een oorlog, maar is wel met twee oorlogsschepen aanwezig in de Golf voor observatietaken in het kader van Operatie Enduring Freedom, de oorlog tegen terrorisme. Tevens dienen 31 Canadese militairen momenteel onder Amerikaans en Brits gezag in de regio. Zij worden niet teruggetrokken.

Duitsland: heeft, ondanks oppositie tegen een oorlog, specialisten op het gebied van biologische en chemische wapens naar Koeweit gezonden.

Italië: belooft logistieke en humanitaire hulp, en stelt militaire bases open in het kader van NAVO-hulp. Ook mogen Amerikaanse troepen gebruik maken van het Italiaanse spoornet en havens.

Kroatië: stelt zijn luchtruim en luchthavens open voor niet-militaire transportvliegtuigen.

Nederland: steunt de aanstaande aanval van de VS alleen `politiek': militairen zullen niet betrokken zijn bij het conflict in Irak. Verleent wel indirecte steun. Besloot al in december tot `host nation support'. Dit betekent dat het grondgebied en luchtruim beschikbaar heeft gesteld voor vervoer van troepen en materieel van de Verenigde Staten. In februari vonden vanuit Duitsland enkele militaire transporten per trein plaats. Heeft bovendien Patriot-luchtafweerraketten gestationeerd in zuidoost-Turkije. De Patriots moeten het land beschermen tegen Iraakse raketten in het geval van een oorlog in Irak. Het gaat dus om een `passieve' maatregel ter bescherming van een NAVO-bondgenoot en niet om een actieve bijdrage aan de oorlog. Nederlands personeel vliegt mee in twee AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO die het Turkse luchtruim bewaken. Ook de AWACS zijn bedoeld als `bescherming' van NAVO-partner Turkije en zijn geen actieve bijdrage van het bondgenootschap aan de oorlog. Nederland staat de VS wel actief bij in operatie `Enduring Freedom': de oorlog tegen het terrorisme.

Oekraïne: zal geen gevechtstroepen sturen, maar wel enkele specialisten in biologische, chemische en nucleaire wapens. Zij zullen in Koeweit worden gelegerd.

Tsjechië: heeft in chemische en biologische oorlogsvoering gespecialiseerde militairen naar Koeweit gezonden.

Landen die hebben aangegeven de oorlog niet te steunen, danwel twijfelen:

België: de ministers Michel (Buitenlandse Zaken) en Flahaut (Defensie) kondigden aan dat het Belgische grondgebied en luchtruim bij oorlog in Irak voor Amerikaanse militaire transporten zouden worden gesloten. Volgens het dagblad De Standaard heeft premier Verhofstadt hen gisteren teruggefloten. Minister Michel was vanmorgen voor de radio ineens minder stellig over een transportverbod. ,,Wij zullen op de vraag antwoorden, als deze zich stelt.''

Oman: basis voor Amerikaanse troepen die richting Afghanistan gingen, maar zegt geen rol te willen spelen in dit conflict.

Turkije: parlement wees de stationering van 62.000 Amerikaanse militairen vooralsnog af, maar Amerikaanse en Turkse strijdkrachten zijn druk bezig voorbereidingen te treffen voor een noordelijk front in de oorlog tegen Irak.

Saoedi-Arabië: laat Amerikaanse troepen gebruikmaken van lokale vliegvelden in het geval van ,,humanitaire bijstand'' wanneer er een Iraakse vluchtelingenstroom op gang komt. Geenszins om deel te nemen aan een aanval op Irak, aldus prins Sultan.