EU-ministers zijn eensgezind verdeeld

Duitsland is fel tegenstander van oorlog tegen Irak, maar dat betekent nog niet dat het niet wil nadenken over wederopbouw van Irak na een oorlog. ,,Wanneer een oorlog niet kan worden tegengehouden, moet de vraag van de wederopbouw beantwoord worden door de Verenigde Naties'', aldus de Duitse minister van Defensie, Peter Struck. ,,Ik geloof dat het voor veel VN-lidstaten een vraag is of ze aan een wederopbouw van Irak willen deelnemen.''

Minister Struck zei dit afgelopen weekeinde in de Griekse kustplaats Vougliagmeni, waar hij en zijn collega-ministers uit de Europese Unie bijeenwaren voor informeel overleg. En hoewel dat oorspronkelijk niet op de agenda stond, konden zij niet om de dreigende Irak-oorlog heen. Nieuwe inzichten leverde dat informeel beraad echter niet op. ,,De crisis over Irak heeft vragen naar voren gebracht die wij eerder niet gesteld hebben. Het Europese buitenlands- en veiligheidsbeleid is bijzonder moeilijk omdat alle landen hun eigen standpunten hebben'', onderstreepte Franse minister Michèle Alliot-Marie de bestaande toestand.

Haar Duitse collega Struck zei dat de Amerikaanse regering Duitsland nu al heeft gevraagd of het aan de wederopbouw van Irak na een oorlog wil meedoen. Berlijn heeft daarop nog geen antwoord gegeven. De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder ziet het als een politieke realiteit dat vroeg of laat de vraag komt of, ondanks de Duitse afwijzing van een oorlog, toch Duitse militairen aan de wederopbouw van Irak moeten deelnemen.

Grote afwezige was de Britse minister van Defensie, Geoff Hoon. Hij had zich laten afvaardigen door onderminister Adam Ingram, die op zijn beurt vooral anderen aan het woord liet.

Minister Kamp herhaalde slechts het Nederlandse standpunt dat Amerikaanse en Britse druk op Irak om te ontwapenen alleen geloofwaardig is wanneer men bereid is tot het uiterste te gaan. Maar hij wilde niet concluderen dat de Europese verdeeldheid over Irak het overleg van de ministers tot een mislukking had gemaakt. Ze hadden overlegd over de opbouw van de Europese defensie. In mei moet de Europese militaire interventiemacht voor vredestaken officieel van start gaan.

De Duitse minister Struck zei optimistisch :,,Europa is over Irak niet verdeeld, maar heeft verschillende standpunten.''