Waterschapsbank ziet winst dalen

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft de winst in 2002 zien dalen met bijna 30 procent naar 82,7 miljoen euro. De NWB, huisbankier van de waterschappen, zag de opbrengsten van uitstaande leningen stijgen met 4 procent. De rentelasten groeiden echter sneller, zodat het rentesaldo 27 procent daalde tot 93 miljoen euro. Als de renteverhoudingen niet veranderen, zal de winst in 2003 licht dalen, denkt de NWB.