Massaal protest van studenten

Enige duizenden studenten hebben vanmiddag in Den Haag gedemonstreerd tegen de dreigende bezuinigingen en commercialisering in het hoger onderwijs.

De politie schat dat in de loop van de middag mogelijk 15.000 studenten aan de demonstratie zouden deelnemen. Langs de hele route heeft de politie agenten gezet. Ook houdt de mobiele eenheid de studenten in het oog.

De studenten demonstreren tegen de voorstellen van een groep topambtenaren, verenigd in de Centrale Economische Commissie, aan informateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA) om 700 miljoen euro te bezuinigen op het hoger onderwijs.

Dat geld zouden studenten moeten opbrengen, bijvoorbeeld via hoger collegegeld of door de verplichting geld voor studiefinanciering later terug te betalen. De PvdA heeft zich al voor dit laatste uitgesproken.

Een afvaardiging van circa vijftig studenten zou later op de middag een tweede demonstratie houden voor het gebouw van het ministerie van Economische Zaken. De studenten protesteren hiermee tegen het opnemen van het onderwijs in het vrijhandelsverdrag GATS (General Agreement on Trade in Services) van de wereldhandelsorganisatie. De lidstaten in de Europese Unie beslissen binnenkort welke diensten zij in dit verdrag willen opnemen.

Volgens actieleider Tamira Combrink is de onafhankelijkheid van het publiek bekostigde onderwijs met dit verdrag in het geding en dreigt een `concurrentieslag' tussen commerciële en publieke scholen. In steden in heel Europa demonstreren vandaag studenten tegen het GATS-verdrag.

Het ministerie van Economische Zaken ontkent dat het publiek bekostigde hoger onderwijs in gevaar is. Volgens een woordvoerder gaat het verdrag alleen over privaat onderwijs en is het reguliere onderwijs niet in het geding.

STUDENTENACTIE: pagina 2