Rechter in Zwolle keurt het thuisonderwijs goed

Een echtpaar uit Lelystad heeft gisteren van de rechtbank in Zwolle toestemming gekregen zijn kinderen thuisonderwijs te geven. De ouders houden hun zevenjarige zoon van school, omdat zij er `andere levensprincipes' op nahouden.

Volgens de rechter weegt hun religieuze overtuiging zwaar genoeg om onder de leerplicht uit te kunnen komen.

Volgens de Leerplichtwet van 1969 mogen ouders hun kinderen regulier onderwijs weigeren als zij om levensbeschouwelijke redenen bezwaar maken tegen de scholen die `binnen redelijke afstand' van hun huis liggen.

Maar de Landelijke Vereniging van Leerplicht Ambtenaren (LVLA), die toeziet op de naleving van de Leerplichtwet, accepteerde niet dat Van Zuidam zijn zoon thuishield en spande een proces aan.

Voorzitter van de LVLA, Hans Velthoen, vindt de uitspraak van de rechtbank zorgelijk. ,,Volgens de leerplichtwet is thuisonderwijs niet toegestaan'', zegt Velthoen. ,,Wel kan bezwaar worden gemaakt tegen de richting van het onderwijs. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle biedt ook andere mensen de mogelijkheid de leerplichtwet aan te vechten. Zodra rechters hun eigen interpretatie op de wet gaan toepassen, heeft het als leerplichtambtenaar weinig zin je werk uit te oefenen.''

De familie Van Zuidam uit Lelystad hangt een `mystiek christendom' aan, een levensbeschouwing die op de scholen in de omgeving van Lelystad niet wordt onderwezen. Sinds november 1999 geven de ouders hun zoon thuis les.

Volgens Peter van Zuidam is zijn vrijstelling het bewijs dat thuisonderwijs als een volwwardige vorm van persoonlijke ontwikkeling moet worden gezien. Hij verwacht dan ook dat de uitspraak niet zonder gevolgen zal blijven.

,,Ik ken meer mensen die hun kinderen thuisonderwijs willen geven. Ik ga hieraan meewerken door andere mensen te helpen ook thuisonderwijs te kunnen geven. Ouders kunnen dat prima aanvechten. Ik denk dat rechters daar in de toekomst rekening mee moeten houden.''