Ruzie in EU over spaartegoeden

De Italiaanse regering dreigt een Europese regeling voor belasting op spaartegoeden alsnog te blokkeren, indien zij wordt gedwongen boeren te beboeten die de regels voor melkquota hebben overtreden. De Italiaanse minister Tremonti (Financiën) wekte gisteren tijdens een EU-bijeenkomst de woede van andere bewindslieden door de twee kwesties te koppelen. ,,Ik ben verbijsterd dat Italië twee zaken aan elkaar verbindt die niets met elkaar te maken hebben'', zei de Duitse minister Eichel.

In januari bereikten de ministers van Financiën van de Europese Unie een politiek akkoord over belasting op spaargeld van EU-ingezetenen die hun tegoeden buiten de eigen lidstaat op de bank zetten. Duitsland is een van de grootste pleitbezorgers van de EU-richtlijn, waarover jarenlang is touwgetrokken. Veel Duitsers ontwijken voor miljarden belasting door hun geld in Luxemburg of Zwitserland naar de bank te brengen.

Het Griekse EU-voorzitterschap wil alsnog een akkoord bereiken, waarvoor unanimiteit is vereist, op een speciale Ecofin-ministersbijeenkomst op 19 maart aan de vooravond van de Europese top. De Italiaanse regering eist niet alleen dat ruim twintigduizend boeren verschoond blijven van 650 miljoen euro aan boetes. Zij wil ook dat Brussel de uitzonderingsregeling verlengt, waarbij de Italiaanse transportsector van lagere dieselaccijns profiteert.

Volgens de EU-richtlijn over spaargeld gaan twaalf van de vijftien EU-lidstaten informatie over spaartegoeden uitwisselen, zodat hun ingezetenen in eigen land belasting op de rente gaan betalen. Luxemburg, Oostenrijk en België gaan een bronheffing op rente-inkomsten heffen die oploopt van 15 procent naar 35 procent in 2011. De beide eerste landen kunnen hierdoor hun bankgeheim handhaven.

Driekwart van de bronbelasting wordt afgedragen aan de lidstaat van de spaarder. Het akkoord over de spaartegoeden was door de EU afhankelijk gemaakt van de medewerking van derde landen, zoals Zwitserland, omdat anders EU-spaargeld naar deze landen zou wegvloeien.

Met Zwitserland is door Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) al een akkoord bereikt over een gelijke bronbelasting. Maar Zwiterserland eist ook dat het fiscaal gunstige EU-regels mag toepassen voor belasting op rente-, dividend- royalty-betalingen binnen bedrijfsconcerns. Spanje verzet zich hier nog tegen. Volgens functionarissen van de Europese Commissie zal de spaargeldregeling pas in 2005 kunnen ingaan en niet volgens plan in 2004, omdat Zwitserland door alle vertraging niet tijdig meer kan ratificeren.

De ministers van Financiën besloten gisteren ook dat EU-lidstaten tijdelijk een hoger begrotingstekort mogen hebben als zij te maken krijgen met hoge uitgaven voor een oorlog in Irak. Daarbij gaat het echter om directe uitgaven voor deelname aan de oorlog of door sterk gestegen prijzen, bijvoorbeeld voor olie. Een hoger tekort door een tegenvallende economische groei valt niet onder deze afspraak.