Kamer: hoorzitting Ahold

De Tweede Kamer zal op korte termijn hoorzittingen houden naar aanleiding van het boekhoudschandaal bij supermarktconcern Ahold. Op initiatief van D66'er Giskes zal de Kamer onder meer proberen AFM-baas Arthur Docters van Leeuwen, Eurocommissaris Frits Bolkestein, Euronext-directeur George Möller en een aantal advocaten en hoogleraren te spreken krijgen.

CDA, PvdA en GroenLinks steunen het voorstel van D66 in principe, de VVD is vooralsnog tegen. Giskes wil met de hoorzitting, waarin de ondervraagden niet onder ede worden gehoord maar die slechts bedoeld is om informatie te verzamelen, antwoord krijgen op vragen over de hervorming van goed ondernemingsbestuur (corporate governance), over de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met aandeelhouders, werknemers en bedrijfsleiding en over de wijze waarop het toezicht is geregeld.

PvdA'er Heemskerk wil eerst de antwoorden op Kamervragen afwachten die hij twee weken geleden heeft gesteld aan demissionair minister Hoogervorst (Financiën). Daarna zou een hoorzitting wat hem betreft een goede voorbereiding zijn op het pakket aan financiële wetgeving waar de Kamer zich dit jaar over gaat buigen. GroenLinkser Vendrik wil naast toezichthouders en beursbedrijven ook vakbonden en commissarissen van grote bedrijven uitnodigen. ,,Het moet ook gaan over de manier waarop bedrijven nu bestuurd worden, wie intern waar zeggenschap over heeft'', aldus Vendrik. CDA'er De Haan vindt het belangrijk dat de Kamer ,,een poging doet de onrust weg te nemen''. VVD'er Van Beek vindt het te vroeg om nu al tot hoorzittingen over te gaan. ,,De verschillende betrokken organen moeten eerst maar eens hun eigen werk doen, daarna komen wij eventueel aan de beurt'', aldus Van Beek.