`Er zijn zoveel schurken'

Eerste-Kamerlid en zakenvrouw Trude Maas (PvdA) verbaasde zich in Amerika over de onvoorwaardelijke steun voor de oorlogspolitiek van president Bush.

,,Ik was in Amerika op het moment dat het Congres een beslissing moest nemen om de oorlogsvoorbereidingen in handen van president Bush te leggen. Wat mij opviel was hoe emotioneel deze zaak ligt. Veel Europeanen zijn zich daar volgens mij niet bewust van. Ik zag mensen die zonder meer anti-oorlog zijn huilend hun steun aan Bush geven. Ook de mensen op straat vond ik opvallend vaak pro-oorlog. Het beeld dat maar weinig Amerikanen de harde lijn van Bush steunen, klopt volgens mij niet.

,,Veel Amerikanen zien ingrijpen in Irak als een logisch gevolg van de aanslagen van 11 september 2001. Saddam wordt gezien als een zondebok voor alles wat zij te verduren hebben gehad, hij is immers een bekende boef.

,,Ik ben tegen de oorlog. Er zijn zoveel landen in de wereld waar een schurk het bewind voert, en die landen worden niet aangepakt. Bovendien, het is naïef om te denken dat je daar wel even een democratie installeert. De geschiedenis heeft bewezen dat het zo niet werkt. Maar meegelopen met de anti-oorlogsdemonstratie heb ik niet. Ik ben niet zo'n demonstratietijger.

,,Nederland moet koste wat kost achter de Verenigde Naties blijven staan en een actie van Amerika alleen afkeuren. Als één land zijn eigen gang gaat en zich niet door de VN laat leiden, bezorgt dat de internationale rechtsorde grote schade. Het is cynisch dat Saddam lachend naar de worsteling van de westerse wereld zit te kijken. Wel vind ik dat Nederland moet meedenken hoe het gezichtsverlies voor de Verenigde Staten zo beperkt mogelijk kan blijven, mocht de oorlog toch af te wenden zijn. Het land heeft de spanning enorm opgeklopt en duizenden soldaten in die regio zitten. Ten tijde van de Falklandcrisis zag je hetzelfde patroon. Toen de Britse schepen eenmaal onderweg waren, was een oorlog niet meer te voorkomen.

,,Toch denk ik dat de oorlog nog af te wenden valt, al zal dat heel moeilijk worden. Het enige recept is volgens mij dat de rest van de wereld zich achter de lijn van de Verenigde Naties blijft scharen.

,,Mogelijk keert de Amerikaanse publieke opinie zich tegen Bush, op het moment dat de oorlog eenmaal begonnen is. In de Vietnam-oorlog ging dat ook zo. Maar daar ben ik niet zo optimistisch over. De Amerikanen hebben hun persbeleid zorgvuldig georganiseerd, dus wanklanken zullen niet zo snel tot de bevolking doordringen.

,,Voor ons land zal een oorlog ook grote gevolgen hebben. De spanningen tussen christenen en moslims zullen zeker toenemen, daar ben ik heel nuchter in. Een dialoog zal moeilijker worden, omdat de toon zal verharden.