De Geus past ontslagbeleid aan

Minister De Geus (Sociale Zaken) gaat het ontslagbesluit aanpassen zodat bijvoorbeeld IT-bedrijven hun werknemers niet meer kunnen ontslaan alsof het uitzendkrachten zijn.

Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken. De aanpassing volgt op een advies dat de Stichting van de Arbeid (STAR), waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, in overleg met ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken heeft opgesteld.

De verandering van het Ontslagbesluit is het gevolg van het ontslag van gedetacheerd personeel van automatiseerder CMG. Dit bedrijf maakte vorig jaar aanspraak op de ontslagregels die gelden voor uitzendkrachten. Volgens die regels is het vervallen van een `inleenopdracht' of het niet kunnen herplaatsen van personeel een ontslagreden.

Bij andere bedrijven gelden veel strengere regels voor ontslag. Zo moet veel meer dan bij uitzendkrachten worden aangetoond dat er zwaarwegende bedrijfeconomische redenen zijn. Ook geldt de regel dat degenen die het laatst zijn aangenomen het eerste in aanmerking komen voor ontslag. De rechter gaf CMG tweemaal gelijk in zaken die waren aangespannen door de vakbonden CNV en FNV.

Volgens het advies van de Stichting van de Arbeid, dat De Geus naar verwachting deze week zal overnemen, kunnen alleen echte uitzendorganisaties nog aanspraak maken op de uitzonderingsregels. Uitzendorganisaties worden alleen als zodanig aangemerkt als ten minste vijfig procent van hun loonsom per jaar wordt gerealiseerd door uitzendovereenkomsten. Er blijft nog wel een uitzondering van toepassing. Als een detacheringsbedrijf kan aantonen dat het ontslag van een jonge werknemer tot gevolg heeft dat bijvoorbeeld de opdracht van een klant wordt ingetrokken, dan kan een oudere werknemer worden ontslagen. Het CWI, het voormalige arbeidsbureau, beoordeelt dan of dit terecht is.

De CNV Dienstenbond verklaart in een reactie dat het CWI hier een haast onmogelijke taak krijgt, omdat vaak niet is aan te tonen dat iemand echt onmisbaar is. De bond vreest dat werkgever en werknemer onder één hoedje kunnen spelen om een andere, oudere werknemer te kunnen ontslaan. De CNV-vakcentrale staat achter het advies.

FNV-jurist C. Passchier, voorzitter van de STAR-commissie die het advies heeft geschreven, is tevreden. ,,We zijn er binnen de grenzen van het ontslagrecht goed in geslaagd om werknemers bij bijvoorbeeld IT-bedrijven meer rechtszekerheid te bieden.'' Met de kritiek van de CNV Dienstenbond is ze het niet eens. ,,Het CWI moet echt op individueel niveau gaan toetsen of het ontslag terecht is. Dat wordt nu veel beter geregeld.''

    • Herman Staal