CDA en PvdA willen hogere belastingen

CDA en PvdA willen in een nieuw kabinet een aantal belastingverhogingen doorvoeren, waaronder een verhoging van accijns op tabak. Bezuinigingen zijn er onder meer voor ministeries, om deze te dwingen tot doelmatiger werken en tot afstoten van externe adviseurs. Het ziekteverzuim moet worden teruggedrongen.

Hierover bleken formatieonderhandelaars Verhagen (CDA) en Bos (PvdA) gisteren het in principe eens, zo meldden bronnen in beide partijen. De onderhandelaars weigerden zelf mededelingen te doen over concrete bezuinigingen en de omvang daarvan. Dat zullen zij pas doen wanneer het totale pakket aan bezuinigingen duidelijk is, aldus Bos gisteren. Hij sprak wel van ,,heel pijnlijke maatregelen voor beide achterbannen'' en fors oplopende bezuinigingen.

CDA en PvdA spraken gisteren voor de derde keer in drie weken over financiën. Zij gaan uit van de `werkhypothese' dat in 2007 een begrotingsevenwicht moet zijn. Daarvoor zijn bezuinigingen van 14,5 miljard euro nodig. Tot teleurstelling van het CDA wil de PvdA zich nog niet op een totaalbedrag vastleggen. Bos wil eerst alle plannen voor sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid bespreken. Pas aan het einde van de informatiefase hakt de PvdA de knoop door of er evenwicht is tussen bezuinigingen en wensen, aldus Bos.

CDA-onderhandelaar Verhagen maakte gisteren na de besprekingen een geïrriteerde indruk. Hij zei ,,teleurgesteld'' te zijn geen nadere afspraken met de PvdA te hebben kunnen maken over de `spelregels' van het financiële beleid van een nieuw kabinet.