PvdA wil IBG-groep opheffen

De PvdA wil de Informatie Beheer Groep (IBG) opheffen en haar taken overhevelen naar de onderwijsinstellingen. Dat gaat de partij deze week aan de orde stellen bij de formatiebesprekingen met het CDA.

De ontmanteling van de IBG, die onder meer studiebeurzen en leningen verstrekt, maakt deel uit van een PvdA-plan om het stelsel van studiefinanciering te hervormen. Zo wil de partij dat studenten voortaan het geld dat zij tijdens hun studie nodig hebben, gaan lenen en na hun studie terugbetalen. Ook de aanvullende beurs, die studenten van minder rijke ouders krijgen, zal volgens de plannen een lening worden. Het collegegeld wordt afgeschaft.

Deze hervorming moet volgens de PvdA binnen vier à vijf jaar een besparing van ongeveer een half miljard euro opleveren. Dat geld moet in het hoger onderwijs geïnvesteerd worden.

Het CDA is sceptisch over de plannen. ,,De PvdA gooit hiermee de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te grabbel'', aldus Kamerlid Joldersma.

Volgens Tweede-Kamerlid Tichelaar (PvdA) moet tegelijk met deze hervorming de IBG ontmanteld worden. ,,De IBG vervult allerlei administratieve taken, waarvan ik denk dat dat straks geen zin meer heeft.'' Volgens Tichelaar kunnen de universiteiten, hogescholen en mbo-scholen taken als het verstrekken van leningen veel beter zelf op zich nemen. Het CDA zegt in een reactie de voordelen hiervan niet te zien. De IBG kan nog niet reageren.

De Tweede Kamer heeft al jaren kritiek op de IBG, die acht jaar geleden een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) werd dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs werkt. Zo zou de dienstverlening te wensen overlaten en begon de groep tegen de wens van de politiek commerciële activiteiten. Bij de IBG werken circa 1.800 mensen.

Met haar plannen om het stelsel van studiefinanciering om te gooien en de IBG te ontmantelen, volgt de PvdA het advies op van een commissie van hoge ambtenaren. Deze ambtenaren, verenigd in de Centraal Economische Commissie (CEC), adviseerde eind januari om te bezuinigen op het hoger onderwijs door het zogeheten `profijtbeginsel' in te voeren en de administratieve lasten te verlagen.

Door de student meer te laten betalen voor het onderwijs kan de overheid circa 700 miljoen euro verdienen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een leenstelsel in te voeren. Het Centraal Planbureau schreef vorig jaar in een advies dat een leenstelsel ,,doelmatiger'' zou zijn dan het huidige stelsel van studiebeurs en collegegeld.

Voorzitter Linda van Beek van studentenbond ISO zegt geschrokken te zijn. ,,Tot nu toe waren bezuinigingen in het hoger onderwijs onbespreekbaar voor de PvdA, maar nu zal de student moeten bloeden.'' Volgens Van Beek zal het leenstelsel leiden tot een tweedeling in het onderwijs.

    • Guus Valk