`IKV op verkeerde pad'

Dominee Hans Visser is, natuurlijk, tegen een oorlog. Met de verslaafden die zijn Pauluskerk bezoeken spreekt hij er geregeld over.

Elke week leest dominee Visser samen met een groepje verslaafden in de Pauluskerk de kranten en de weekbladen. Om Irak kunnen ze dan niet heen. Volgens Visser bloeit het anti-Amerikanisme onder de verslaafden als nooit tevoren. ,,Maar dat wakker ik ook zeer aan''.

Visser is tégen een oorlog; als de Amerikanen beginnen. Eventueel wil hij nog instemmen met een aanval die door de VN wordt gesteund. ,,Dan kan ik er misschien vrede mee hebben.'' Maar voor de opstelling van het demissionaire kabinet tot nu toe heeft hij geen goed woord over. ,,Minister Donner en minister Nawijn doen de ene ferme uitspraak na de andere, maar op dit gebied is het allemaal slap.'' Visser had ,,op z'n minst'' verwacht dat Nederland het verzet van België tegen de oorlogsplannen zou steunen.

In de kerkgemeenschap van de Pauluskerk hoort Visser veel kritiek op het standpunt van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). IKV-voorman Mient Jan Faber vindt dat een oorlog in Irak niet uitgesloten moet worden en dat zo'n oorlog het Iraakse volk op den duur aan een betere toekomst kan helpen. Volgens dominee Visser begeeft Faber zich daarmee op het verkeerde pad van het zoeken naar een rechtvaardiging voor oorlog. ,,En daar moet de kerk nu juist vanaf, het verleden leert ons dat de oorlogen waarvoor rechtvaardiging werd gezocht, nooit rechtvaardig waren.'' Visser zegt een oorlog in Irak vooral te vrezen om de schade die erdoor in andere landen zal worden aangericht. Bijvoorbeeld Indonesië. ,,Daar kunnen conflicten tussen moslims en niet-moslims opspelen en er kunnen scheuringen ontstaan tussen extreme en gematigde moslims.'' Zoals een Indonesische vriend laatst tegen hem zei: `Als Amerika en Irak samen drinken, wordt Indonesië dronken.'

Visser schat dat tien tot vijftien procent van de verslaafden in zijn kerk islamitisch is. Ze zeggen hem dat ze het vervelend vinden dat het respect voor de islam daalt. ,,En daar hebben ze gelijk in. Natuurlijk is het regime van Saddam Hussein slecht, maar er zijn ook niet-islamitische dictaturen in de wereld.'' Als het toch tot een oorlog mocht komen, gaat de tv aan in de Pauluskerk. Dan kunnen de verslaafden komen kijken en discussiëren.