Zuid-Holland legt ruzie met Landbouw bij

De provincie Zuid-Holland zal de beschuldiging intrekken dat het ministerie van Landbouw ondertekende contracten niet nakomt.

De beschuldiging staat in een officieel persbericht, dat op 12 februari werd uitgegeven en dat nog steeds op de website van de provincie te lezen is. In het bericht wordt de betrouwbaarheid van het ministerie betwijfeld.

Het ministerie weerspreekt de beschuldiging en is verbolgen over het persbericht. De provincie spreekt van ,,een communicatiefout''.

Op 12 februari kondigde de provincie aan dat ze de verplichtingen van het ministerie tot het aankopen van natuurgebied voor 15 miljoen euro zou overnemen. Gedeputeerde L. van der Sar (CDA) zegt in het persbericht dat ,,bestaande afspraken (moeten) worden nagekomen en afgebroken onderhandelingen worden voortgezet''. Het persbericht spreekt van ,,44 harde verplichtingen'' die het ministerie niet zou nakomen. Van der Sar voegt er aan toe dat de provincie ,,een betrouwbare overheid'' wil zijn.

Volgens Landbouw is er geen sprake van dat ondertekende overeenkomsten niet worden nagekomen. Wel zijn de lopende onderhandelingen met boeren die hun land aan het ministerie willen verkopen in het najaar stopgezet wegens acuut geldgebrek. ,,Maar bestaande afspraken worden nagekomen'', aldus een woordvoerster.

Landbouw verwacht dat er in de formatie weer extra geld voor natuuraankopen beschikbaar komt.

Zij voegde er aan toe dat minister Veerman zich tijdens de formatieonderhandelingen zal inzetten voor een ruimer budget ten behoeve van natuuraankopen. Het ministerie verwacht dat de aankoop van natuurgebied in 2004 zijn normale gang weer zal hervinden.

Zuid-Holland is niet de enige provincie die besloten heeft om op eigen kosten de door het ministerie stopgezette onderhandelingen voort te zetten en grond aan te blijven kopen. Op 22 februari besloot ook Noord-Brabant besloten tot grootschalige aankoop van grond.

De provincie Noord-Brabant koopt voor een bedrag van 55 miljoen euro 1.200 hectare grond van 18 landbouwbedrijven. Het gaat onder andere om veehouderijen in het Land van Heusden en Altena, ten oosten van de Biesbosch, en om varkenshouderijen in de hele provincie die worden verplaatst naar De Peel.

Gedeputeerde Eric Janse de Jonge (CDA) is blij dat de provincie de boeren te hulp kan schieten. ,,De provincie krijgt hier `smoel mee''', aldus de Jonge.

    • Arnoud Veilbrief