Winkelman

Jaap de Moor schrijft in zijn recensie van Teo van Middelkoops biografie van generaal H.H. Winkelman Een soldaat doet zijn plicht (Boeken, 07.02.03) dat het boek nieuwe informatie bevat over de familiegeschiedenis van Winkelman. Winkelmans familie zou terug gaan tot in de veertiende eeuw en tot zijn voorvaderen zou onder anderen een edelman, ambtenaar, ondernemer en predikant behoren.

Al sinds 1969, toen Gens Nostra de kwartierstaat van Winkelman presenteerde, zijn we goed ingelicht over het voorgeslacht van de generaal. Zijn grootvader, Cornelis Winkelman (1787-1867) was inderdaad ambtenaar, Provinciaal Inspecteur der Registratie en Domeinen. Van diens vader, Hendrik Winkelman, weten we niet meer dan dat hij in 1808 in Vlissingen werd begraven. Daarvòòr is de familie Winkelman een blinde vlek. Waar in de familiegeschiedenis-Winkelman predikanten, laat staan edellieden geplaatst moeten worden, ontgaat mij.

Ik mag zeggen dat ik de laatste veertig jaren de genealogische publicaties in Nederland en ook daarbuiten redelijk nauwlettend bijhoud, maar een aanvulling tot in de veertiende eeuw lijkt mij, en dan druk ik mij voorzichtig uit, enigszins apocrief. Dat Winkelman van moederszijde van vele vooraanstaande lieden afstamde staat buiten kijf, maar dat raakt het geslacht Winkelman niet.

    • R.F. Vulsma