Verschil van mening over WAO kleiner

PvdA en CDA zijn elkaar gisteren genaderd op het punt van gesubsidieerde arbeid en de WAO. PvdA-leider Bos liet gisteravond op een partijbijeenkomst in Middelburg weten dat beide onderwerpen voor hem ,,hard'' zijn.

Het CDA lijkt bereid enkele bezuinigingen uit het huidige strategisch akkoord te schrappen in ruil voor toezeggingen van de PvdA op het WAO-dossier.

De PvdA is, net als het CDA, voor een modernisering van de Melkertbanen, maar wil de garantie dat gesubsidieerde arbeid blijft bestaan. Ook de belastingkorting voor werkgevers die laaggeschoold personeel in dienst nemen, moet volgens de PvdA blijven bestaan.

Enkele dagen geleden bleek al dat de partijen elkaar wat betreft de WAO zijn genaderd, nadat het CDA bereid was om de zogenoemde `partnertoets' niet in te voeren. Deze stelt de hoogte van de uitkering afhankelijk van het eventuele inkomen van de partner.

De basis van het compromis werd gevormd door het voorstel van de Sociaal-Economische Raad, waarin staat dat alleen volledig arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering krijgen. Volgens een CDA-bron is een akkoord over de WAO ,,heel dichtbij''.

Beide partijen zijn het inmiddels ook eens over een `werkhypothese' die een eind moet maken aan discussies over de omvang van de bezuinigingen. Het CDA wil in 2007 uitkomen op een begrotingsevenwicht, maar de PvdA hield een tekort op de begroting van tussen de 0,5 en 1 procent voor acceptabel. Op aanraden van de informateurs luidt de hypothese dat er in 2007 een begrotingsevenwicht moet zijn. Volgens het Centraal Planbureau moet daarvoor 14,5 miljard bezuinigd worden. CDA en PvdA hebben zich nog niet vastgelegd op een concreet bedrag. Zij zullen de komende weken per thema kijken hoeveel er bezuinigd kan worden.

CDA en PvdA overwegen aanstaande donderdag niet in Den Haag bij elkaar te komen, maar ,,een hei-dag'' of ,,bos-dag'' te organiseren. De informateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA) zijn gisteravond naar koningin Beatrix gegaan om haar op de hoogte te brengen over de voortgang van de informatie.