Vasthoudend raadsman

,,Deze mensen verdienen respect en steun en daar ga ik me voor inzetten''. De Amsterdamse advocaat Peter Nicolaï vindt dat er weer respect voor prinses Margarita en haar echtegoot Edwin de Roy van Zuydewijn moet komen, zowel bij ,,de kijker als bij de leden van het koninklijk huis'', zei hij gisteravond in het televisieprogramma NOVA.

De Nederlandse Staat is gewaarschuwd. Professor Nicolaï heeft de reputatie veel van zijn zaken te winnen. Eerder stond hij, samen met onder meer de Amsterdamse advocaat Ellen Pasman, met succes journalist Willem Oltmans bij in zijn zaak tegen de staat. Oltmans kreeg in 2000 een schadevergoeding van zeven miljoen gulden netto wegens jarenlange tegenwerking door diezelfde staat. In die zaak werd, na slepende procedures, ook prinses Margriet als getuige gehoord.

Nicolaï is inmiddels bezig met het voorbereiden van een nieuwe schadeclaim tegen de staat, ditmaal namens het echtpaar De Roy van Zuydewijn-de Bourbon de Parme. Het paar zegt te zijn tegengewerkt en getreiterd door het koninlijk huis. Hun post zou zijn geopend, het stel zou zijn afgeluisterd en het dossier van De Roy van de sociale dienst zou door onbevoegden zijn ingezien en doorgegeven.

Nicolaï kondigt opnieuw aan getuigen te zullen gaan horen. Wie dat zullen zijn, daarover laat hij zich nog niet uit. Net als in de zaak Oltmans zullen volgens de advocaat ook in de nieuwe zaak de verhoren inzicht moeten geven in het ,,web van mensen die macht kunnen uitoefenen en informatie kunnen manipuleren''.

Volgens Nicolaï is het het echtpaar niet te doen om geld. Het gaat om ,,de waarheid en niets dan de waarheid'' boven tafel te krijgen ,,nadat ze jarenlang – in hun eigen ervaring – zijn gepest en getreiterd door het koninklijk huis. En nadat ze een aantal jaren de hoffelijkheid hebben moeten opbrengen om naar buiten toe daar niets van te laten merken.''

Nicolaï (Amsterdam, 1949) is als hoogleraar bestuursrecht verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen. Hij is tevens medewerker van de afdeling bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na zijn afstuderen maakte hij enige tijd reportages voor de VPRO. Daarna promoveerde hij en ging hij ook werken in de advocatuur. In Amsterdam verwierf hij een reputatie van `advocaat in Kafkaiaanse zaken'. Waar de rechten van de burger, of van groepen burgers, door de overheid aangetast werden, daar trad Nicolaï op. En, zoals gezegd, vaak met succes.

Collega's typeren hem als een volhouder in vaak jaren slepende procedures. Advocaat Ellen Pasman, met wie hij de zaak voor Oltmans won, zegt: ,,Hij heeft als jurist een goede reputatie''. Toch hadden Pasman en Nicolaï in de zaak Oltmans meningsverschillen, vooral om de tactiek.

Ook in de kwestie rond het echtpaar De Roy verschillen de meningen. Terwijl Nicolaï de zaak van het paar met beide handen aanpakt, bedankt Pasman voor de eer.

Pasman: ,,Ik zou het echtpaar niet hebben willen verdedigen. Ik vind namelijk dat ze de verkeerde weg hebben gekozen door eerst de publiciteit te zoeken. Al die verhalen in HP/De Tijd zijn wel sappig, maar als er ergens al bewijs lag voor hun beschuldigingen, dan is dat nu wel weg.''

Nicolaï op zijn beurt denkt dat het ,,wel een zware klus'' wordt, zo zei hij gisteren in NOVA, maar volgens hem is het niet moeilijk om op de essentiële punten aan te tonen dat er onrechtmatig is gehandeld. Nicolaï: ,,Er is een omvangrijk dossier en er ligt nog veel bewijsmateriaal.''