UPC neemt last van 1,5 mld euro

Kabelbedrijf UPC schrijft 1,5 miljard euro af op de waarde van de activa. Dat bedrag komt ten laste van het resultaat over 2002, zo heeft het bedrijf vanmorgen voorbeurs meegedeeld. De afwaardering van 1,5 miljard vloeit voort uit een analyse van alle waarden en bezittingen per 1 januari vorig jaar. UPC is momenteel bezig op basis van de peildatum 31 december 2002 nog een herwaardering uit te voeren. De uitkomst van die meting wordt pas in de loop van maart bekend, maar UPC sluit niet uit dat ze zal resulteren in een extra last die ,,aanzienlijk'' van omvang is.