Ramsj

Howard M. Federspiel: A dictionary of Indonesian Islam. Paperback, Ohio University Center 1995, van €30,– voor €8,95. Kloof Booksellers Amsterdam

Dit kleine, specialistische naslagwerk geeft in ruim 1.800 artikelen een beeld van de islam in Indonesië. Personen, plaatsen, woorden, uitdrukkingen en boeken – ze komen aan bod in korte lemma's zonder literatuurverwijzingen. Eveneens bij De Kloof, van dezelfde uitgever: Leo Suryadinata Military ascendancy and political culture, een gedegen studie uit 1989 over de Indonesische Golkar-partij. Met voetnoten en bijlagen.

    • Ewoud Sanders