Prostitutie in Turkse theehuizen

Turkse theehuizen in Eindhoven blijken gebruikt te worden als dekmantel voor illegale prostitutie. De politie van Eindhoven heeft afgelopen week massaal invallen gedaan in theehuizen waar vrouwen onder dwang als prostituee werkten.

De politie heeft negentien illegale prostituees, tien Poolsen, acht Bulgaarsen en een Russische, opgepakt in de theehuizen, die een dekmantel zouden zijn voor allerlei maffia-achtige praktijken. Volgens de politie gaat het om ,,een topje van de ijsberg.'' De Bulgaarse vrouwen zijn inmiddels het land uitgezet.

De politie heeft nog geen mensen aangehouden die worden verdacht van mensenhandel. Ze is een uitgebreid onderzoek begonnen. De exploitanten van de theehuizen hebben een boete gekregen, omdat ze de Wet arbeid vreemdelingen hebben overtreden. Die boete zou kunnen oplopen tot 2.000 euro.

Volgens R. Coster, projectleider prostitutie en mensenhandel bij het politiekorps Haaglanden, bestaat de kans dat gedwongen prostitutie eveneens voorkomt in Turkse theehuizen in andere grote steden. Hij wil vooralsnog niet spreken van een landelijke tendens. ,,Het zal afhangen van de lokale situatie, maar ik denk niet dat dit zich alleen beperkt tot Eindhoven.''

Directeur H. Rijgersberg van Palet, het steunpunt voor multiculturele samenwerking in Brabant, heeft inmiddels contact gehad met verschillende Turkse organisaties in Eindhoven.

Volgens Rijgersberg heeft de Turkse gemeenschap geschokt gereageerd. ,,Ze hadden wel in de gaten dat er steeds vaker mooie vrouwen in de theehuizen werkten, maar ze dachten dat die er stonden om meer mannen naar de theehuizen te trekken. Niet voor de prostitutie'', aldus Rijgersberg. ,,Er wordt over het probleem gesproken en de Turkse gemeenschap is voor keihard optreden door de politie.''

De politie vermoedt dat in Eindhoven enkele honderden buitenlandse vrouwen worden gedwongen zich te prostitueren. Het gaat daarbij vooral om vrouwen uit het voormalige Oostblok, maar ze komen ook uit Nigeria en Ghana. De vrouwen zijn vaak niet ouder dan achttien tot twintig jaar en zijn dikwijls onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt.