OESO-landen falen met WAO-beleid

De meeste rijke landen falen met hun beleid om arbeidsgeschikten aan het werk te helpen. Veel mensen die een WAO-uitkering krijgen zijn in staat om te werken, maar door dit falende beleid lukt dit niet.

Dat concludeert de OESO, de organisatie voor de dertig rijkste landen, in het gisteren gepubliceerde rapport Transforming Disability into Ability. De Oeso-landen spenderen twee keer zoveel aan arbeidsongeschiktheid dan aan werkloosheidsuitkeringen. Van de totale uitgaven aan sociale zekerheid gaat tien procent naar arbeidsongeschiktheid. Nederland, Noorwegen en Polen springen er wat dit betreft uit met ongeveer twintig procent van de totale sociale uitgaven. Nederland kent overigens een relatief lage werkloosheid. Het Oeso-rapport noemt het feit dat in Nederland vrouwen tussen de 20 en 35 jaar drie keer zo vaak dan in de andere landen in de WAO zitten `alarmerend'. Volgens de Oeso is er een tendens om 50-plussers in een arbeidsongeschiktheidsregelingen te `parkeren' tot ze de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken. De OESO bepleit individuele pakketten voor revalidatietrainingen en de verplichting voor arbeidsgehandicapten om naar werk te zoeken. Werkgevers moeten meer gestimuleerd worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.