Minder verlies voor Newconomy

Softwarebedrijf Newconomy heeft vorig jaar een verlies geleden van 1,7 miljoen euro. Dat voorlopige resultaat na belastingen is beduidend beter dan het verlies van 27,2 miljoen euro in 2001. Newconomy verwacht dit jaar een positief operationeel resultaat. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden ziet het bedrijf mogelijkheden om te groeien. Dan kan zowel autonoom als door middel van overnames, zo verklaarde Newconomy vanmorgen in een persbericht.