Installatie Canterbury

De 52-jarige Eowan Williams, een fel tegenstander van oorlog in Irak, is gisteren geïnstalleerd als 104de aartsbisschop van Canterbury. Daarmee werd hij de leider van de Anglicaanse kerk die over de hele wereld ruim zeventig miljoen leden telt. Behalve als pacifist staat Williams ook bekend als voorstander van de priesterwijding van praktiserende homoseksuelen en van toelating van vrouwen tot het bisschopsambt.