Brussel: pas bij 21 jaar een partner van buiten de EU

Nederland mag eisen van burgers die willen trouwen of samenwonen met iemand van buiten de Europese Unie dat die partner ten minste 21 jaar moet zijn. Ook mogen eisen gesteld worden aan het laten overkomen van kinderen van boven de twaalf jaar. Dat is het gevolg van een akkoord dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken gisteren in Brussel hebben gesloten.

Het huidige demissionaire kabinet van CDA, VVD en LPF kwam in het regeeerakkoord al overeen dat de minimumleeftijd voor gezinsvorming verhoogd zou worden van 18 naar 21 jaar en dat de huwelijkspartner in Nederland ten minste 130 procent van het wettelijk minimumloon moet verdienen. In Europees verband zijn geen afspraken over een inkomenseis. De Tweede Kamer moet zich hier nog over uitspreken.

De PvdA liet in de afgelopen verkiezingscampagne weten zich wel te kunnen vinden in het verhogen van de leeftijdsgrens, maar tegen de inkomenseis van 130 procent van het minimumloon te zijn. ,,Het mag nooit uitmaken of je rijk of arm bent'', zei PvdA-leider Bos daarover. De PvdA kon vanmorgen niet reageren op het akkoord in Brussel.

Het CDA ziet zich door dit akkoord gesterkt in zijn standpunt, liet Kamerlid Vroonhoven-Kok vanochtend weten. Vooralsnog houdt het CDA bij de formatiebesprekingen vast aan de inkomenseis van 130 procent. ,,Dat is onze insteek, zoals ook in het Strategisch Akkoord is vastgelegd.'' Wel is het volgens haar afwachten wat ,,de uitvoerige besprekingen'' in de formatie op dit punt opleveren.

Het akkoord in Brussel is een poging de bestaande wetgevingen over gezinshereniging in de EU iets dichter bij elkaar te brengen. Nu verschillen die wetten in alle lidstaten sterk van elkaar, waardoor Europese regeringen weinig greep meer hebben op de instroom van buiten de EU. Zo mag een migrant die legaal in Frankrijk woont, zijn vrouw laten overkomen als zij beiden boven de 18 zijn. In Denemarken moeten zij ouder dan 24 zijn. In het vervolg mag voortaan in de hele Europese Unie de minimumleeftijdsgrens voor echtgenoten die gezinshereniging aanvragen, niet hoger liggen dan 21 jaar.

Kinderen van migranten, die zich in de meeste EU-landen redelijk probleemloos bij hun ouders kunnen voegen totdat ze 18 zijn, kunnen in sommige landen in de toekomst op extra eisen stuiten. [Vervolg HERENIGING: pagina 3]

HERENIGING

Nawijn tevreden

[Vervolg van pagina 1] Vooral onder druk van Duitsland hebben de ministers besloten dat bij kinderen die onbegeleid naar hun ouder(s) in de EU willen reizen (en zich dus pas later bij hun voegen) de immigratiediensten mogen beoordelen hoe groot de kans is dat zij kunnen integreren in hun nieuwe land. Het idee is dat kinderen onder de 12 jaar zeker nog een aantal jaar naar school gaan en dus de taal zullen leren. Een ouder kind heeft minder schooljaren voor de boeg en daarmee, volgens de Duitsers, minder kans op een volwaardige plaats in de maatschappij.

Demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) liet gisteren in een reactie weten zeer tevreden te zijn over het akkoord. ,,Nederland kan hierdoor de wet aanpassen. Hiermee komt ook een einde aan een lange en moeizame Europese discussie.'' Hij wil, hoewel hierover geen afspraken zijn gemaakt, vasthouden aan het feit dat de huwelijkspartner minimaal 130 procent van het minimumloon moet verdienen.

Het akkoord bevat basisprincipes die elk land moet respecteren. Zo moet een aanvraag binnen negen maanden zijn afgehandeld. Bij afwijzing mag een migrant in beroep. En iemand die in het kader van de gezinshereniging is overgekomen heeft na vijf jaar recht op een permanente verblijfsvergunning.