Britse leraren zijn niet meer vogelvrij

Britse leraren zijn niet verplicht gewelddadige leerlingen klassikaal les te geven als ze niet willen en ze mogen er tegen in staking gaan. Dat heeft het Hogerhuis gisteren bepaald in een zaak die door twee leerlingen van verschillende scholen was aangespannen.

In de tijd van het rietje was geweld meer een zaak voor onderwijzers dan leerlingen. De rollen lijken al een tijd omgekeerd. Een op 200 leraren heeft volgens de statistieken fysiek geweld ondervonden. Gisteren publiceerde de belangrijkste onderwijzersbond een lijst met de ernstigste gevallen van slecht gedrag uit het afgelopen jaar. Zoals: doodsbedreigingen, het slaan van een zwangere leraar, het in brand steken van het scheikundelokaal, een dronken woedeaanval en medeleerlingen het ziekenhuis in slaan.

De twee jongens – aangeduid als `P' en `L' omdat ze minderjarig zijn – die verhaal kwam halen bij de Law Lords vielen in de laatste categorie. Beiden waren geschorst na het geweld, maar commissies van beroep vonden dat de school de jongens moest laten terugkeren. In P's geval gingen de leraren daartegen in staking. In L's geval bepaalde het schoolhoofd dat hij voorlopig in een apart kamertje zijn werk zou moeten doen. De advocaten van beide jongens spanden daarop een zaak aan die gisteren bij het Hogerhuis zijn eindpunt bereikte met de uitspraak dat zowel de staking als de afzondering rechtmatig waren.

Opmerkelijk was dat L werd verdedigd door Cherie Booth, de vrouw van premier Blair en topadvocate. Zij vond dat de school L ,,een goede opleiding heeft onthouden''. Opeenvolgende Labour-ministers van Onderwijs hebben juist duidelijk gemaakt slecht gedrag van leerlingen niet te tolereren. De regering-Blair heeft zijn politieke lot verbonden aan verbetering van het onderwijs. De voorlaatste minister, Estelle Morris, zelf een ex-lerares, kwam vorig jaar in moeilijkheden toen ze tot twee keer toe leraren gelijk gaf die in staking gingen of wilden gaan. Eén geval betrof een school in Surrey, waar twee leerlingen een leraar regelmatig telefonisch met de dood hadden bedreigd. De leerlingen waren van school gestuurd, maar ook zij kregen van een beroepscommissie het recht terug te keren. Morris werd verweten dat ze haar bevoegdheden te buiten ging.