Ayaan Hirsi Ali 5

In de brief van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) aan Gerrit Zalm wordt gesteld dat mevrouw Hirsi Ali haar inmiddels bekende opmerkingen over de profeet Mohammed maakte `als lid van het Nederlandse parlement'. Afgezien van het feit dat zij haar opmerkingen als privé-persoon maakte, moet worden geconstateerd dat de ambassadeurs die de brief (mede-)ondertekenden voor het merendeel de vertegenwoordigers zijn van landen waar iets als een parlement laat staan van het Nederlandse model onbekend is.

    • Norbert Splint Amsterdam