Ayaan Hirsi Ali 4

De OIC moet niet zeuren. Voor wie verlicht is, is alle geloof irrelevant. Wie verlicht is weet, dat in elk land waar democratie, vrije markteconomie, en emancipatie hand in hand gaan, het goed gaat. En dat geloof er franje is geworden. Franje betekent: ontkoppeld van rechtsstaat, bestuur en publieke ruimte. Men noemt dit ook wel: vooruitgang ook al is die vooruitgang bij tijd en wijle ruw en meedogenloos. Zo ver is de islam nog lang niet. Gelukkig omarmt een steeds groter deel van de wereld de vooruitgang.

Ik ben het dan ook volstrekt met prof. Philipse eens (NRC Handelsblad, 26 februari) dat een krachtig weerwoord van de VVD, voor mij bij uitstek de partij van de verlichting, en de vooruitgang, op zijn plaats is. Of moeten we soms wachten tot de OIC, met onder andere Iran als lid, ook nog een publiek doodsvonnis over Hirsi Ali gaat uitspreken?

Er staat het één en ander op het spel, dezer dagen.

    • André Wakker