Ayaan Hirsi Ali 2

Dante wordt algemeen beschouwd als de grootste dichter van de christenheid. In zijn goddelijk genoemde Komedie liet hij zich gidsen door hel, vagevuur en paradijs. Diep in de hel ontwaarde hij Mohammed die er zware straffen onderging voor ernstig wangedrag. Bij Dante speelde het zeker een rol, dat de profeet niet, zoals de grootste christelijke heiligen, uitblonk door kuisheid, maar het met diverse vrouwen hield en op de koop toe met een meisje. De grote Florentijn corrigeerde die gegevens in zijn monumentale dichtwerk waar juist de laatste jaren weer diverse vertalingen in het Nederlands van zijn verschenen. Zouden de geachte ambassadeurs van de OIC-landen willen, dat die vertalingen worden gekuist met excuses aan alle gekwetste moslims?

Christenen en moslims hoeven elkaar geen mietje te noemen en als een aankomende politica in Nederland een groot Europees dichter parafraseert, dan past het de alhier geaccrediteerde gezanten eerbiedig te zwijgen. Het is mogelijk, dat Dante en Hirsi Ali zich in het vuur van hun strijd ietwat ongelukkig hebben uitgelaten, maar dat komt ook aan de andere kant wel eens voor. Zo riep onlangs een islamitisch leider in Bagdad met getrokken zwaard op tot moord op alle joden en toch meent ook de ambassadeur van Irak Hirsi Ali ertoe te mogen aansporen haar parafrase van Dante te herroepen. Nota bene!

De vrijheid van meningsuiting in Nederland staat het elke moslim toe de profeet te verdedigen tegen valse beschuldigingen. Een verontschuldiging van Mohammed zou kunnen luiden, dat hij onwillige vrouwen de gelegenheid gaf hun toevlucht te nemen tot Allah, waarna het de man paste zich te beheersen. Zo kon je het 1001 nacht volhouden als je geluk had, maar veel moslims namen, en nemen, het niet zo nauw met het goede voorbeeld van hun profeet en scheppen zo zelf de problemen waar ze zich het slachtoffer van voelen.

Persoonlijk ben ik van mening, dat Mohammed een roeping had in de geschiedenis, maar daar hoeft hij nog niet onfeilbaar voor te zijn. Voor Dante was zo'n roeping onbestaanbaar; hij zag geen andere plaats voor de profeet weggelegd dan diep in de hel, zonder uitzicht op een hemelvaart. Als het er nu op aankomt te ontdekken in welke zin in Europa aan Mohammed wèl een hemelvaart kan worden gegund, dan is er inderdaad een dialoog nodig, maar daarmee is tolerantie van de genoemde islamitische leider in Bagdad volstrekt onverenigbaar. De juiste reactie op de brief van de OIC-ambassadeurs zou dan ook een fel diplomatiek protest tegen die leider in Irak zijn en het zal niet moeilijk vallen in de andere OIC-landen incidenten op te sporen die eveneens een fel protest rechtvaardigen. Pas als daar adequaat op wordt gereageerd kan van Hirsi Ali worden verwacht, dat ze haar uitlatingen nuanceert. Voor een correctie van Dante komt, vrees ik, nog veel meer kijken.

    • Ben Hoffschulte Leuven