Ayaan Hirsi Ali 1

Niet VVD-fractieleider Zalm zou de ambassadeurs van Maleisië, Soedan, Saoedie-Arabië en Pakistan van repliek moeten dienen, zoals prof. Philipse stelt in zijn artikel `Zalm moet ambassadeurs grondig de les lezen' (NRC Handelsblad, 26 februari), maar mevrouw Ayaan Hirsi Ali zelf, geflankeerd door Zalm. Dat zou pas ècht opvoedend voor de heren en voor vele moslimmannen zijn.

Verder moeten voortaan de ambassadeurs van Nederland en drie andere westerse landen iedere keer wanneer er in de vrijdagse voordracht in de moskeeën van Maleisië, Soedan, Saoedie-Arabië en Pakistan gesproken wordt van `ongelovigen' als aanduiding van christenen, zij hun beklag indienen bij het desbetreffende staatshoofd wegens belediging van het christendom. Ik acht namelijk een dergelijke benaming, die ook Nederlandse moslims regelmatig bezigen, in hoge mate beledigend.

    • R.Th. van der Veen