Arbeidsinspectie geeft meer boetes

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 2.900 boeterapporten opgemaakt wegens gevaarlijke situaties op het werk. De boetes waren goed voor 5 miljoen euro, de helft meer dan was verwacht, zo blijkt uit een overzicht dat de Arbeidsinspectie vandaag publiceerde. In 2001 kregen nog 2.664 bedrijven een boete. Inspecteurs mogen boetes opleggen zodra zij een overtreding constateren. De meeste boetes zijn uitgedeeld wegens valgevaar.