Amerikaanse wetenschap kritiseert Bush

Wetenschappers die op verzoek van de Amerikaanse regering een Amerikaans onderzoeksplan analyseerden dat moet leiden tot alternatief voor het Kyoto-protocol, noemen het plan ,,waardeloos''.

De wetenschappers, lid van de Amerikaanse National Academy of Sciences, menen dat het zogenoemde Klimaatsverandering Onderzoeksprogramma inzicht ontbeert, en een verspilling van tijd en geld is.

Het programma werd afgelopen jaar door de regering-Bush gepresenteerd nadat de VS deelname aan het Kyoto-protocol, met internationale afspraken over de reductie van broeikasgassen, afwezen uit vrees dat dit schadelijk zou zijn voor de Amerikaanse economie. De adviseurs van de regering noemden de reductie-afspraken ongerechtvaardigd en wilden dat wetenschappers modellen zouden ontwikkelen die het opwarmen van de aarde preciezer in kaart zouden brengen. Op basis van die onderzoeken zou de regering-Bush besluiten tot verplichte internationale afspraken.

Het Klimaatsveranderings Onderzoeksprogramma stelt voor de komende tien jaar onderzoek te doen naar het opwarmen van de aarde. Binnen vier jaar zou duidelijk moeten worden of het opwarmen van de aarde is veroorzaakt door de mens en diens activiteiten.

,,We hebben decennia lang onderzoek gedaan naar klimaatsveranderingen. We hebben een goed idee wat er aan de hand is'', aldus Michael Prather van de Universiteit van Californië. De wetenschappers stellen dat de aarde de afgelopen eeuw 0,5 graden Celsius warmer is geworden waardoor ,,gletsjers en ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt en de geografische verdeling van planten en dieren verandert.'' Omdat de aarde langzaam reageert op veranderingen, zal de impact nog de komende eeuwen te zien zijn.

De wetenschappers vinden verder dat in het programma ,,de basiselementen van een strategisch plan: een leidende visie, uitvoerbare doelen, een duidelijk tijdspad en criteria om de voortgang te meten'' ontbreken. Bovendien zijn enkele onderzoeken al gedaan. ,,Het lijkt alsof het plan is geschreven door mensen die niet weten hoe ecosystemen tot stand komen'', aldus hoogleraar William Schlesinger van Duke University. De Amerikaanse regering zegt de kritiek te verwelkomen.