The name is Bond, Derek Bond

Stel: je bent een gepensioneerd ingenieur, alom gerespecteerd lid van de Rotary in Bristol en je reist soms naar het buitenland voor een beschaafde wijnproefvakantie. Maar dan valt de politie je hotel binnen en smijt je de cel in om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten, omdat je je daar schuldig hebt gemaakt aan grootschalige fraude.

Onwaarschijnlijk? Het overkwam Derek Bond (72) deze maand in Zuid-Afrika. Hij werd gearresteerd in Kaapstad, omdat hij op de FBI-lijst van meestgezochte Amerikaanse misdadigers zou staan. Volgens de Amerikanen was Bond in werkelijkheid een zekere Derek Lloyd Sykes, een Brit die miljoenen zou hebben verdiend met frauduleuze telemarketing in Amerika.

Zeventien dagen zat Bond in de cel te wachten op zijn uitlevering, terwijl zijn familie steeds wanhopiger probeerde uit te leggen dat er sprake moest zijn van een persoonsverwisseling. Een paar jaar geleden was immers Bonds paspoort gestolen en het kon niet anders of het moest in handen zijn gekomen van de gezochte Sykes. Die bediende zich volgens de FBI inderdaad van alle persoonsgegevens van Bond en leek bovendien uit de verte op hem. Maar een huilende echtgenote, attesten van bejaarde clubgenoten én een deugdelijk alibi voor Bonds vermeende verblijf in Amerika brachten de FBI aan het twijfelen.

Temidden van alle publiciteit werd dinsdag de échte Sykes gearresteerd, uiteraard in Las Vegas en – saillant detail – na een anoniem telefoontje met een Brits accent. Waarna zijn celdeur openzwaaide en Bond huilend naar buiten kwam. Zijn opluchting is omgeslagen in boosheid. Het Amerikaanse openbaar ministerie zei gisteren dat misdadige persoonsverwisselingen vaak voorkomen, veel ellende geven en dat Bond een excuus verdient. ,,Ik denk dat ze me veel meer schuldig zijn dan een excuus'', aldus Bond. Advocaten achten een claim kansrijk.

    • Hans Steketee