Politie mag zaken door vingers zien

Het openbaar ministerie geeft de politie toestemming bepaalde misdrijven door de vingers te zien als zij daar wegens capaciteitsgebrek niet aan toekomt. Dat blijkt uit een `aanwijzing voor de opsporing' die het College van Procureurs-Generaal gisteren heeft bekendgemaakt.

Doel is duidelijkheid te scheppen voor politie en burger over wat van de politie kan worden verwacht. Volgens de nota Criminaliteitsbeheersing uit 2001 laat de politie jaarlijks 80.000 zaken op de plank liggen die wel zouden kunnen worden opgelost.

In de aanwijzing geeft het openbaar ministerie globaal aan welke zaken wel en niet mogen blijven liggen. De politie moet in actie komen als de dader bekend is of gemakkelijk kan worden opgespoord, behalve als het om een licht vergrijp gaat dat geen schade of letsel heeft veroorzaakt.

Hierbij moet volgens een woordvoerder van het parket-generaal worden gedacht aan delicten als het verkeerd in elkaar zetten van een steiger, het laten weglopen van olie in de gootsteen en overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Zij tekent aan dat de regel niet betekent dat justitie zulke delicten nooit meer zal vervolgen.

Volgens een woordvoerder van het Nederlands Politie Instituut (NPI) bevatten de voorschriften niets nieuws, omdat de politie al jaren op deze manier werkt. ,,Het voordeel is dat het nu op papier staat, zodat het voor iedereen toetsbaar is. En dat het openbaar ministerie nu ook aangeeft dat het onmogelijk is om alles te doen.'' Volgens het prestatiecontract dat de politie heeft ondertekend moet zij geleidelijk 80.000 zaken per jaar meer afhandelen.

De politie moet volgens de aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal altijd een onderzoek instellen bij `evidente inbreuk op de persoonlijke integriteit', zoals bij woninginbraak, zware discriminatie, ernstige aanranding en bij ingrijpende misdrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zware mishandeling, verkrachting, vernieling of diefstal ter waarde van tien- of honderdduizenden euro's, terroristische bedreiging of corruptie.