`OM klungelig en arrogant in Clickfonds'

Justitie moet in de strafzaak tegen Clickfonds-hoofdverdachte Adri Strating niet ontvankelijk worden verklaard. Het openbaar ministerie (OM) heeft dermate onzorgvuldig geopereerd dat het zijn recht op vervolging heeft verspeeld.

Dat zeiden Stratings raadslieden, D. Schreuders en M. Wladimiroff, gisteren voor de Amsterdamse rechtbank. Daar hielden zij hun pleidooi in de zaak waarin het OM eerder al een celstraf van anderhalf jaar en een geldboete van 300.000 euro had geëist. Strating, voormalig commissionair van naam en faam op de Amsterdamse beurs, was bij aanvang van de beursfraudezaak in 1997 een van de meest aansprekende verdachten. Hem wordt voornamelijk verweten dat hij, via zijn effectenhuis, een systeem van coderekeningen heeft bedacht en geleid waardoor mensen de belasting ontdoken.

Zijn raadslieden zeggen dat het OM geen bewijs voor die stelling heeft. Los daarvan heeft justitie volgens de advocaten in het vooronderzoek rond de beursfraudezaak ,,onnodig veel kapot gemaakt'' vanwege ,,de klungelige wijze van onderzoeken en de arrogante wijze waarop het OM naar buiten is getreden.''

De enige sanctie die daarbij past is niet-ontvankelijkheid, zo bepleitten zij.

In hun pleidooi vroegen de raadslieden opnieuw aandacht voor de in het Clickfonds gevolgde omstreden rechtshulpprocedure met Zwitserland. De advocaten presenteerden een opinie van een Zwitserse deskundige.

Daarin worden eerdere stellingnames van de `Clickfondskamer', de Amsterdamse rechters die de beursfraudezaken afhandelen, bekritiseerd. Met name het vonnis in de eerdere Clickfondszaak tegen hoofdverdachte D. de Groot zou niet op alle punten sporen met het Zwitsers recht. Los van de Zwitserse kwestie haalden Stratings advocaten overigens nog een keur aan onzorgvuldigheden van het OM aan. Al met al zou hun cliënt tussen de 14 en 34 miljoen euro schade hebben geleden. Het OM erkende eerder dat de Clickfondszaak niet perfect is gelopen, maar vindt de bezwaren van de verdediging overdreven.

De Stratingzaak is het laatste beursfraudeproces voor de rechtbank. Er volgt nog een repliek en dupliekronde. De uitspraak is op 28 maart. Tegelijkertijd lopen er momenteel diverse Clickfondszaken in hoger beroep bij het gerechtshof. Uitspraak daarvan is op 4 april.