Obligatiehouders Getronics twijfelen

De omwisseloperatie van obligaties in aandelen van Getronics veroorzaakt problemen. De vertegenwoordiger van ruim 10 procent van de obligatiehouders, F. Faas, kan niet garanderen dat 'zijn' schuldeisers instemmen met het bod van de automatiseerder. Getronics wil om uit de financiële problemen te komen schuldpapieren omwisselen voor aandelen en contant geld.

,,Zeker na het opstappen van de voltallige raad van bestuur en een steeds wisselende winstverwachting over 2002, hoor ik steeds meer signalen dat obligatiehouders twijfelen of ze akkoord zullen gaan'', aldus Faas vanochtend.

Getronics wil de obligaties die aflopen in 2004 en 2005 met een waarde van 569 miljoen euro omwisselen in 81,5 procent van de aandelen, 75 miljoen euro contant en nieuwe schuldpapieren. Op 6 maart sluit de inschrijving. Getronics bracht medio februari naar buiten dat 60 procent van de benodigde 66,6 procent van de schuldeisers zijn fiat had gegeven.

Afgelopen vrijdag moest de tweekoppige raad van bestuur van het automatiseringsbedrijf opstappen. Tegelijkertijd gaf de Amsterdamse onderneming een winstwaarschuwing. Als nieuwe bestuursvoorzitter zijn A. Rückert benoemd en als financieel bestuurder K. Wagenaar.

De twee vertrokken topmannen, P. van Voorst en J. Docter, hebben bij de onderneming tezamen nog een schuld van 1,7 miljoen euro. Deze renteloze lening is verstrekt voor de betaling van loonbelasting die voortvloeide uit ontvangen aandelenopties. Dit zijn kooprechten op aandelen.

Geteronics weigert te zeggen of deze leningen worden kwijtgescholden nu beide bestuurders zijn vertrokken.

Oud-bestuursvoorzitter van Getronics C. van Luijk bedong bij zijn vertrek in mei 2001 kwijtschelding van zijn schulden. Het ging om een bedrag van 3,2 miljoen euro. De afkoopsom bedroeg 2,7 miljoen euro.