NVZ: geen legitimatie patiënt

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is tegen de wetswijziging waarin waarnemend en demissionair minister De Geus (Volksgezondheid) voorstelt dat verzekerden zich in een ziekenhuis met een paspoort moeten legitimeren. Met dit voorstel beoogt De Geus om de fraude met zorgpassen tegen te gaan. De NVZ voorziet dat als toegang tot ziekenhuiszorg wordt gekoppeld aan een paspoort, onverzekerden het ziekenhuis gaan mijden.