Monti: gelijke regels fusies

Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) wil bij de beoordeling van fusies tussen luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie en derde landen dezelfde bevoegdheden als bij puur Europese luchtvaartfusies. Nu doet zich volgens Monti de ,,abnormale'' situatie voor dat de Europese Commissie zeggenschap heeft over een Europese alliantie maar niet over een alliantie met bijvoorbeeld een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

De Commissie legde gisteren aan de lidstaten en het Europarlement een ontwerp-verordening voor om de Commissie-bevoegdheid bij luchtvaartfusies uit te breiden. Nu heeft de Commissie geen passende instrumenten om onderzoeken in te stellen bij luchtvaartfusies waarbij derde landen zijn betrokken. Ook kan zij geen sancties opleggen bij een inbreuk op de Europese mededingingsregels, maar moet zij lidstaten machtigen maatregelen te nemen.

Een direct gevolg van de gebrekkige bevoegdheden is volgens Monti ook dat de behandeling van zulke allianties vaak zeer lang duurt, bijvoorbeeld zes jaar in het geval van KLM-Northwest Airlines. Volgens Monti maakt een recente uitspraak van het Europese Hof over `open-skies-akkoorden' van EU-lidstaten met de VS uitbreiding van de Commissie-bevoegdheid inzake fusies nog meer nodig.