Koeweit

In de column In de steeg naar de oorlog van H.J.A. Hofland (26 februari, pagina 9) staat de zin `Er is evenveel voor te zeggen, Koeweit in 1998 als Saddams Sudetenland te beschouwen,[...]'. Dit moet zijn 1991.