Helmond opereert in Duitsland

Gynaecologen van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond gaan wekelijks hun eigen patiënten opereren in het St. Bernhard-hospitaal in het Duitse Kamp-Lintfort, bij Duisburg. Het gaat om niet-spoedeisende ingrepen met een laag risico, zoals sterilisaties, het verhelpen van verzakkingen, verwijderen van baarmoeders en incontinentieoperaties.

Elkerliek is de samenwerking met het St. Bernhard-hospitaal aangegaan om zijn lange wachtlijsten te bekorten. Het ziekenhuis huurt in Kamp-Lintfort de faciliteiten van de operatiekamer en de verpleegafdeling, inclusief de diensten van de anesthesist, operatieassistenten en verpleegkundigen. De voorbereiding op, de ingreep en de nazorg is in handen van gynaecologen van het Elkerliek Ziekenhuis. Het is de bedoeling dat dit jaar 300 à 400 Helmondse patiënten naar Duitsland gaan.

Volgens dr. H. Berden, lid van de raad van bestuur van `Elkerliek', en zorgverzekeraar CZ is `Elkerliek' het enige Nederlandse ziekenhuis dat ,,op zo'n grote schaal'' met eigen artsen in het buitenland opereert.

Op kleinere schaal gebeurt dat, volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, door twee orthopeden van het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag – zij vliegen drie à vier keer per jaar in hun vakantie met patiënten naar Alicante – en twee Haarlemse collega's die in dezelfde Spaanse badplaats nu en dan ingrepen verrichten.

Ook het Zwolse Isala-ziekenhuis voert sinds enige tijd operaties uit in Duitsland, in het St. Elisabeth Krankenhaus in Essen. Tot dusverre zijn tien patiënten geopereerd. Het betrof vooral hartoperaties.

Het Elkerliek Ziekenhuis, waar het aantal operaties vorig jaar met 10 procent toenam, kampt met ,,een ernstig tekort aan operatieverpleegkundigen'', zegt Berden. ,,Om de daardoor ontstane wachtlijsten te verkleinen zijn we in een straal van honderd kilometer rond Helmond gaan kijken naar een geschikt hospitaal dat hulp kon bieden.'' In Nederland was een geschikt ziekenhuis niet te vinden, aldus Berden, maar in Duitsland wél. Ten slotte viel de keuze op Kamp-Lintfort, dat ongeveer tachtig kilometer van Helmond ligt. Berden meldt dat de patiënten, die in Elkerliek wel een half jaar zouden moeten wachten, in Duitsland ,,binnen een paar weken aan de beurt zijn''.

De patiënten gaan op dinsdagochtend, of eerder als ze dat willen, vanuit Brabant met eigen vervoer naar het St. Bernhard-hospitaal. Wie alleen dagbehandeling behoeft, wordt 's ochtends geholpen en keert 's middags naar huis terug. Bij een klinische ingreep verblijven de patiënten – de eerste zeven gingen afgelopen dinsdag – zes nachten in het Duitse ziekenhuis en verlaten dat op maandag.

Berden vertelt dat de patiënten ,,heel gelukkig'' zijn met het project, dat ten minste een jaar duurt en waaraan mogelijk ook andere specialisten dan gynaecologen gaan deelnemen. ,,Patiënten hechten aan hun arts. Ze hebben een vertrouwelijke band met hem of haar. Die willen ze graag houden, óók als ze voor een ingreep naar het buitenland moeten.'' Volgens een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ – via CZ worden jaarlijks bijna 18.000 Nederlandse patiënten in Belgische en Duitse ziekenhuizen behandeld door plaatselijke specialisten – leidt de samenwerking tussen Elkerliek en het St. Bernhard-hospitaal tot ,,enige extra kosten'', maar CZ is blij iets meer te betalen om de wachtlijsten te bekorten.

Elkerliek heeft 524 bedden, negentig specialisten en 1.700 medewerkers. Het St. Bernhard-hospitaal telt 409 bedden en wordt voor een deel gerund door nonnen.