Denkbeelden Benzakour 4

,,Gewis, elke bom op Bagdad zal ergens op aarde een Bin Laden verwekken'', zo waarschuwt Mohammed Benzakour. Ook zonder dat dit in Nederland gepaard zal gaan met gewelddadige uitingen, zullen moslims ,,zich en masse afkeren van Nederland''. En dat alles omdat Balkenende ondanks alle protesten geen reden ziet tot koerswijziging. Volgens Benzakour is dat ,,niet alleen een typisch staaltje christelijke arrogantie maar erger: schoffering van de democratie''.

De argumenten die Benzakour tegen een eventuele Nederlandse bijdrage aan de oorlog aanvoert zijn echter oneigenlijk en onjuist. Het feit dat Balkenende zijn beleid niet direct aanpast onder invloed van een pressiegroep die in de media toevallig prominent aanwezig is, betekent nog geen schoffering van de democratie. En het is al helemaal geen staaltje van christelijke arrogantie.

Het feit dat zelfs iemand als Bush zich niet uitlaat in termen als `wij-tegenover-de moslims', geeft al aan dat het hier om een grove simplificatie gaat. Benzakour gaat geheel voorbij aan het feit dat er in Nederland genoeg christenen en joden zijn die met de moslims tegen een oorlog zijn. Een simplificatie als deze is zelfs gevaarlijk. Benzakour helpt met zijn retoriek namelijk het proces op gang te brengen waarvoor hij ons zelf waarschuwt: moslims zullen zich volgens hem afkeren van dit land en dit volk.

Dat iedere bom op Bagdad een Bin Laden verwekt is simpelweg onjuist. Potentiële terroristen lopen er overal en altijd rond. Wat hen gevaarlijk maakt is het feit dat zij de legitimiteit voor hun daden ontlenen aan een uiterst simplistische retoriek. Als argument tegen een oorlog is angst voor terreur wel het laatste waar we ons door moeten laten leiden.

    • Hans van de Breevaart