Denkbeelden Benzakour 3

Na lezing van het artikel van Mohammed Benzakour dacht ik dat de schrijver wellicht behoefte zou kunnen hebben aan een Nederlandse inburgeringscursus. De manier waarop hij bijvoorbeeld met het begrip democratie omgaat, behoeft toch wel enige correctie. In dit land hebben we namelijk met elkaar afgesproken dat wij ons laten vertegenwoordigen door een parlement dat elke vier jaar (of eerder) verantwoording aan de kiezers moet afleggen. In de tussentijd zijn alle beslissingen die daar worden genomen ,,ontegenzeggelijk een duidelijker uitdrukking van de volkswil'', dan de leuzen van 70.000 mensen op de Dam. Hoewel ik de cijfers niet precies in m'n hoofd heb, die 70.000 vertegenwoordigen misschien twee, hooguit drie van de honderdvijftig zetels in de Tweede Kamer. Als premier Balkenende zich door die demonstratie zou laten verleiden zijn koers te wijzigen, zou dat pas een ,,schoffering van de democratie'' zijn, die dan ook onmiddellijk door het parlement zou worden afgestraft.

De laatste zin van Benzakours artikel klinkt wat dreigend. Wat bedoelt hij met een gloednieuwe ronde in het multiculturele debat ,,waar geen plaats meer is voor hielenlikkers, huichelaars en droogkloten'' (cursivering van mij). Het leuke van een democratie is juist dat daar voor al die door hem zo verafschuwde categorieën mensen wel degelijk plaats is; ook voor hem trouwens.

    • Wim F.M. Siebers